Du är här

Sökning av kontaktinformation

Du kan söka endera enligt person eller verksamhetsplats. Sökningen kan göras med sökord och sökningen kan avgränsas bara till valda avdelningar. Om du söker kontaktinformation för en person kan sökordet skrivas på förnamns-, efternamns- eller uppgiftsfältet.

Vid sökning med två sökord rekommenderas att de skrivs inom citationstecken och i samma ordningsföljd som i sökresultatet, t.ex. ”Mariegatans rådgivning”.

Du kan avbryta sökordet med en asterisk (*). Då hittar sökningen alla de personer eller verksamhetsplatser som börjar med de bokstäver du skrivit. Om du t.ex. vid sökning av kontaktinformation bland verksamhetsplatser söker på sajten med sökordet bild* ger sökningen både bildkonstskolan för barn och unga samt bildningscentralen.

Flera avdelningar kan väljas genom att hålla ner ctrl-knappen och välja avdelningar genom att klicka på musen.


 
   
Uppdaterad 8.8.2014 | Skicka respons | Skriv ut