Hyppää sisältöön

Elinvoimaohjelman kärkihankkeet

Kehittämishankkeet sisältävät laajempia suunnitelmakokonaisuuksia..

KLARA – Kokkolan rata-alueet

Hankekokonaisuus sisältää useita osakokonaisuuksia joista tärkeimmät ovat henkilöratapihan palvelutason parantaminen rautatieasemalla (alikulku raiteille 2 ja 3 sekä Kosilaan), valtatien 8 parantaminen, kaksoisraidejärjestelyt välillä Kokkolan ratapiha – Ykspihlaja, Energiatien alikulku, Pohjoisväylän eritasot sekä Ykspihlajan ratapihajärjestelyt.

Kokkola Areenan urheilupuiston ja tapahtumapuiston kehittäminen

Urheilupuiston/tapahtumapuiston kehittäminen perustuu kaupunginvaltuuston vuonna 2018 hyväksymään yleissuunnitelmaan. Alueelle sijoittuisi uusi monitoimihalli käsittäen myös jalkapallostadionin eli ns. hybridiareenan. Lisäksi alueelle sijoittuisi nykyisten toimintojen lisäksi mm. korkeatasoinen tapahtumapuisto, harjoitusjäähalli, lähiliikuntapaikka sekä puisto- ja pysäköintialueet. Tutustu hankkeeseen Kokkola Areenan verkkosivuilla.

Alueen yleissuunnitelma

Kokkola Areena

KIP – Kokkola Industrial Park

KIP on Pohjois-Euroopan suurin epäorgaanisen kemianteollisuuden ekosysteemi, jossa toimii useita kemian- ja metallienjalostusteollisuuden huippuyrityksiä. Kokkolaan on kasvanut kemianalan vahva klusteri ja globaalien yrityksien joukko. Osaaminen näkyy sekä teollisuusalueen prosessiosaamisessa että koulutuksen ja korkeatasoisen tutkimuksen keskittymänä.

Kokkola Industrial Park

Kansallinen kaupunkipuisto

Kokkolan kansallisen kaupunkipuisto on Suomen laajin ja merellisin kaupunkipuisto. Kokkolan kansallinen kaupunkipuisto alue alkaa Luodon ja Kokkolan saaristoilta merenkulun ja virkistyskäytön historiaa sekä luontoarvoja säilyttäviltä Tankarin saarelta ja Poroluodonkarilta ja jatkuu Trullevin, Harriniemen ja Vanhansatamanlahden läpi Suntinsuuhun sekä sieltä edelleen Suntin uomaa ja sen varren viheralueita pitkin Neristanin, Oppistanin ja Mäntykankaan puutalokortteleihin ja rautatieasemalle.

Kokkolan kansallisen kaupunkipuiston verkkosivut