Hyppää sisältöön

Säästettävien puiden suojaaminen

Tontille jäävä puusto tulee suojata sekä rungon että juuriston osalta niin, että rakentaminen, kaivuutyöt tai muu toiminta ei vahingoita puuta. Tarvittaessa voit kysyä käytännön ohjeita kaupungin metsäpalveluista.

Pääsääntönä juuristoalue tulee suojata murskeella (vähintään 30 cm) koko latvuksen alaiselta osalta. Murskeen päällä ei tulisi liikkua raskailla koneilla tai varastoida raskaita tarvikkeita. Runko tulisi suojata joko puutavaralla tai muuten niin, ettei runkoon aiheudu kolhuja tai pintavaurioita.

Paras tapa suojata puu, on rakentaa aita sen ympärille latvuksen laajuisena. Näin estetään liikkuminen juuristoalueen päällä.

Maanpinnan noston ja täytön yhteydessä puille tulee varmistaa riittävä ilman ja veden saanti. Jos täyttäminen nostaa maata useita kymmeniä senttejä, varsinkin lehtipuille se on yleensä kohtalokasta ilman asianmukaisia toimenpiteitä. Perinteinen yksi kivillä täytetty kaivonrengas juurella ei ole riittävä. Oikea ja riittävä ilman ja veden saanti turvataan joko putkistoilla tai riittävän rakeisen täyttömassa oikealla sijoittamisella.

Joskus puiden säilyttäminen maanrakennustöiden yhteydessä voi olla jopa liian kallista tai työlästä, ilman varmuutta hyvästä lopputuloksesta. Ellei kyseessä ole merkittävä puusto tai yksilö, joissain tapauksissa voi olla viisasta luopua olemassa olevasta puustosta ja panostaa piharakentamiseen ja uusien puiden istuttamiseen.