Hyppää sisältöön

Talousveden tuotanto

Raakaveden hankinta 

Vesilaitos ottaa raakavetensä Patamäen ja Saarikankaan pohjavesiesiintymistä. Patamäen vedenottolupa on 12000 m³/vrk ja Saarikankaan vedenottolupa 5000 m³/vrk. Raakavesi sisältää paljon rautaa, mangaania, kloridia ja sulfaattia, mikä on tyypillistä Länsirannikon pohjavesille. Raakavesikaivoja on tällä hetkellä käytössä 9 kpl.

Vedenpuhdistus

Raakavettä käsitellään keskimäärin 6800 m³/vrk Patamäen vedenpuhdistuslaitoksella. Vedenpuhdistuslaitos on rakennettu kaksilinjaiseksi. Puhdistus perustuu kemialliseen ja biologiseen käsittelyyn. Laitoksen kapasiteetti on n. 13000 m³/vrk. Puhdistetun veden laatu on ollut hyvää ja se on täyttänyt sosiaali- ja terveysministeriön asettamat talousvesiasetuksen mukaiset laatuvaatimukset sekä suositukset.