Hyppää sisältöön

Verkostot ja toiminta-alueet

Vesijohtoverkosto

Kokkolan Veden vedenjakelujärjestelmässä on vesijohtoverkostoa lähes 550 kilometriä. Vedenjakelujärjestelmään kuuluu Hakalahden vesitorni, jonka tehtävänä on mahdollisimman tasaisen paineen ylläpitäminen sekä veden varastointi. Lisäksi paineenkorotuslaitokset ovat Ventuksessa, Korkeahuhdassa sekä Öjassa. Vesijohtoverkosto kattaa lähes 100%:sesti alueet, joissa on vakituista asutusta.

Jätevesiverkosto

Kokkolan viemäriverkoston kokonaispituus on vajaa neljäsataa kilometriä. Viemärit pyritään toteuttamaan painovoimaisena, mutta maasto-olosuhteista johtuen joudutaan osa viemäreistä rakentamaan paineviemäreinä pumppaamoineen. Kokkolan keskustan lisäksi viemäriverkostot on rakennettu Kälviälle, Lohtajalle, Marinkaisiin sekä Ullavaan. Kälviän, Lohtajan ja Marinkaisten jätevedet johdetaan siirtoviemärillä Kokkolaan puhdistettavaksi. Jätevesiverkostoon on liittynyt 77% asukkaista. Viemäröinti on toteutettu ns. erillisviemäröintinä eli jätevesiviemäriverkostoon ei johdeta sadevesiä.

Toiminta-alue

Vesihuollon toiminta-alue on alue, jolla vesihuoltolaitos tarjoaa vesihuoltopalveluita. Tällä alueella toimitamme kiinteistöille puhdasta vettä ja hoidamme jäteveden poisjohtamisen sekä puhdistamisen.