Hyppää sisältöön

Aluevaalit

Aluevaalien vaalipäivä on 23.1.2022. Vaaleissa valitaan 59 valtuutettua Keski-Pohjanmaan hyvinvointialueen aluevaltuustoon 1.3.2022 alkavaksi nelivuotiskaudeksi.

Vaalipäivän äänestys 23.1.2022

Äänestyspaikat ovat  vaalipäivänä avoinna klo 9.00–20.00.

Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänestäjälle postitse saapuneeseen ilmoituskorttiin.

Äänestyspaikkojen ulkopuolelta löytyy puhelinnumero, johon soittamalla voit halutessasi pyytää ulkoäänestystä.

Äänestyspaikat Kokkolan kaupungissa ovat seuraavat:

Äänestys-

alueen nro

 

Äänestyspaikka

 

Osoite

1. Koivuhaan koulun sali Mäntynäädänkatu 6
2. Kiviniityn koulu Kuusitie 3
3. Hollihaan koulu Pikiruukintie 4
4. Kaupungintalo Kauppatori 5
5. Chydeniuksen koulu Antti Chydeniuksen katu 20
6. Villan koulu Kartanontie 3
7. Rytimäen koulu Rytimäentie 16
8. Jokilaakson koulu Jokilaaksontie 6
9. Halkokarin koulu Halkokarintie 20
10. Isokylän monitoimitalo Sillanpääntie 12
11. Öjan koulu Öjantie 454
12. Kälviän aluetoimisto Kälviäntie 24
13. Lohtajan kirjasto Metsäpellontie 2
14. Marinkaisten koulu Niementie 2
15. Rahkosen koulu Rahkosentie 246
 • Ennakkoäänestyspaikat ja –ajat ovat seuraavat:          

  Kokkolan kaupungintalo, Kauppatori 5, 67100 Kokkola

  • 12.–14.1.2022 klo 9.00–19.00
  • 15.–16.1.2022 klo 10.00–16.00
  • 17.–18.1.2022 klo 9.00–19.00

   

  Kokkolan kaupunginkirjasto, Isokatu 3, 67100 Kokkola

  • 12.–14.1.2022 klo 10.00–17.00
  • 15.–16.1.2022 klo 12.00–15.00
  • 17.–18.1.2022 klo 10.00–17.00

   

  Kälviän aluetoimisto, Kälviäntie 24, 68300 Kälviä

  Lohtajan kirjasto, Metsäpellontie 2, 68230 Lohtaja

  Ullavan kirkonkylän kirjasto, Vionojantie 29, 68370 Ullava

  • 12.– 14.1.2022 klo 10.00–17.00
  • 15.–16.1.2022 klo 12.00–15.00
  • 17.–18.1.2022 klo 10.00–17.00

   

  Ennakkoäänestys ulkomailla edustustoissa toimitetaan 12.–15.1.2022

  Ulkomailla pysyvästi asuvat äänioikeutetut ja muut vaalien ajan ulkomailla oleskelevat äänioikeutetut saavat oikeuden äänestää yleisissä vaaleissa kirjeitse ulkomailta. Lisätietoja kirjeäänestyksestä www.vaalit.fi/kirjeaanestys.

  Äänestyksessä äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys

  henkilöllisyydestään. Jos äänioikeutetulla ei ole äänestyksessä tarvittavaa henkilöllisyyttä osoittavaa asiakirjaa, poliisi myöntää hänelle maksutta väliaikaisen henkilökortin äänestämistä varten.

 • Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

  Kotiäänestykseen tulee ilmoittautua puhelimitse tai kirjallisesti etukäteen. Ilmoittautumisaikaa on tiistaihin 11.1.2022 kello 16.00 saakka. Ilmoittautumisen voi suorittaa äänestäjän puolesta myös tämän valitsema henkilö. Määräaika ilmoituksen toimittamisella on ehdoton. Jos ilmoitus on tehty keskusvaalilautakunnalle tämän määräajan jälkeen, kotiäänestystä ei voida toimittaa. Ilmoitus on tehtävä Kokkolan kaupungin keskusvaalilautakunnalle osoitteella Pl 43, 67101 Kokkola tai puh. 040 806 5002/Kenneth Djupsjöbacka tai sähköpostilla kenneth.djupsjobacka@kokkola.fi.

 • Vaalimainonta on sallittua ainoastaan tätä tarkoitusta varten pystytetyillä telineillä ja hyväksytyillä vaalimainospaikoilla. Vaalimainonta saadaan aloittaa aikaisintaan 5.1.2022 alkaen.

 • Vaalien muut tärkeät ajankohdat ovat seuraavat:

  • kampanja-aika alkaa: 23.7.2021
  • aluevaltuuston koon määräävä hyvinvointialueen asukasluku: 31.8.2021
  • äänioikeusrekisterin tietojen poimintapäivä (millä hyvinvointialueella kukin on äänioikeutettu): 3.12.2021
  • ehdokashakemusten jättöpäivä: 14.12.2021 ennen klo 16
  • ehdokasasettelun (ml. ehdokasnumerot) vahvistaminen: 23.12.2021
  • äänioikeusrekisteri lainvoimainen 11.1.2022
  • kotiäänestykseen ilmoittautuminen päättyy 11.1.2022 klo 16
  • ennakkoäänestys ulkomailla: 12. – 15.1.2022
  • ennakkoäänestys kotimaassa: 12. – 18.1.2022
  • varsinainen vaalipäivä 23.1.2022
  • tulosten vahvistaminen: 26.1.2022
  • valtuustot aloittavat työnsä 1.3.2022