Olet tässä

Hallinto ja päätöksenteko

Kaupunginvaltuusto

Kokkolan kaupungin ylintä päätösvaltaa käyttää kaupunginvaltuusto. Valtuusto vastaa Kokkolan kaupungin toiminnasta ja taloudesta. Se päättää kaupungin strategisista linjauksista. Valtuusto päättää talouden ja rahoituksen perusteista sekä hyväksyy vuosittaisen talousarvion.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus johtaa kaupungin hallintoa ja taloutta sekä vastaa sen toiminnan tuloksellisuudesta ja edunvalvonnasta. Kaupunginhallitus johtaa kaupunkikonsernia ja vastaa kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus ohjaa lautakuntien ja virastojen toimintaa sekä seuraa ja valvoo asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Kaupunginjohtaja

Kaupunginjohtajan tehtävänä on kaupunkikonsernin strateginen johtaminen. Kaupunginjohtaja johtaa, valvoo ja kehittää kaupungin hallintoa ja taloutta. Kaupunginjohtaja valvoo kaupunginhallitukselle esiteltävien asioiden valmistelua sekä esittelee asiat kaupunginhallitukselle. Kokkolan kaupunginjohtajana toimii Stina Mattila.

Hallinto ja päätöksenteko -osioon on koottu tietoa kaupungin virkamies- ja luottamusmieselinorganisaatioista ja niiden rakenteesta, kaupungin strategioista ja säännöistä sekä kaupungin taloudesta.

Sivun alkuun

Päivitetty 15.6.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta