Olet tässä

Kokkolan kaupunki hankkeen kuntarahoittajana

Kokkolan kaupunki toimii kuntarahoittajana kaupungin alueella toteutettavissa kehittämishankkeissa. Kaupunki rahoittaa hankkeita, jotka ovat EU-ohjelmien mukaisia. Hankkeiden tulee vahvistaa kaupungin elinvoimaa. Lisäksi hankkeiden tulee olla kaupungin strategian ja tavoitteiden mukaisia.

Kuntarahaa haetaan hankkeisiin, joissa kaupunki toimii ainoastaan projektin osarahoittajana jonkun muun tahon toteuttamassa hankkeessa. Tyyppiesimerkki tällaisesta on oppilaitoksen tai tutkimuslaitoksen hanke. Hankkeen toteuttajan on hyvä olla yhteydessä Kokkolan kaupungin edustajiin jo hankkeen valmisteluvaiheessa, jossa varmistetaan kaupungin kannalta tarpeellinen tiedon saanti sekä hankkeen sopivuus kaupungin strategiaan ja tavoitteisiin. Hakemus tulee jättää kuntarahoittajille KPkuntaraha.fi -järjestelmän kautta viimeistäänkin samanaikaisesti päärahoittajalle suunnatun hakemuksen kanssa. Pääsääntöisesti päärahoittajat vaativatkin kuntarahoituspäätökset ennen omaa päätöksentekoaan.

Kaikilta hakijoilta edellytetään suullista esittelyä valmisteilla olevasta hankkeesta Kokkolan kaupungin Hankeryhmälle. Tällä menettelyllä pyritään varmistamaan tarpeellinen tiedonsaanti hankkeesta ennen päätöksentekoa. Näin pystytään entistä paremmin myös välttymään päällekkäisyyksiltä sekä löytämään synergioita hankkeiden välillä.

Esittelyaika varataan rekisteröimällä hanke kpkuntaraha.fi –järjestelmään. Hakemuksen täytön aluksi Kokkolan kaupungilta kuntarahoitusta haettaessa tarjolle tulee esittelyajan varauskenttä, josta seuraavan vapaan ajan voi hankkeelle varata. Samalla valitaan teema johon hanke kohdistuu, jotta Hankeryhmään esittelyä kuulemaan voidaan kutsua kunkin teeman asiantuntijat. Esittelyt pidetään myöhemmin tarkentuvina päivinä. Yksittäisen hankkeen esittelyyn on varattu aikaa 30 minuuttia.

Esittelyn jälkeen hankekoordinaattori valmistelee hankkeen Hankeryhmän käsittelyyn.

Hankeryhmän kokoonpano muodostuu pysyvistä jäsenistä ja asiantuntijajäsenistä, jotka tulevat paikalle silloin, kun käsittelyssä on heidän toimialaansa koskevia hankkeita.

Piia Isosaari, strategiapäällikkö, Elinkeinot ja kaupunkikehitys

Jonne Sandberg, kehitysjohtaja, Elinkeinto ja kaupunkikehitys

Marjo Rahikka, hankekoordinaattori, Elinkeinot ja kaupunkikehitys

Ben Weizmann, hallintojohtaja, Konsernihallinto- ja palvelut

Jussi Järvenpää, kehittämsipäällikkö, Konsernihallinto ja -palvelut

Anne Pesola, toimitusjohtaja, KOSEK / varajäsen Sabina Storbacka, yrityskehittäjä, KOSEK

Ilkka Rintala, työllisyyspäällikkö, Työllisyyspalvelut

Eija Pienimäki, henkilöstöjohtaja, Henkilöstöpalvelut

Jaana Ingalsuo, asiantuntijajäsen, johtava maaseutuasiamies

Lotta Nyqvist, liikuntatoimenjohtaja, Vapaa-aika- ja liikuntapalvelut

Teea Pietilä, asiantuntijajäsen, toimitusjohtaja, Kokkolan Matkailu Oy

Mika Sarkkinen, asiantuntijajäsen, kehittämispäällikkö, Sivistyskeskus

Minna Väisänen, asiantuntijajäsen, kaupunkilupapäällikkö, Kaupunkiympäristö

Hankerahoitusprosessi.jpg

Kuntarahoituspäätös tehdään joko viranhaltijapäätöksenä tai kaupunginhallituksen päätöksellä riippuen hankkeen Kokkolan kaupungilta haettavan kokonaiskuntarahoitusosuuden suuruudesta.

Hakemus käsitellään luottamuksellisesti hyvää hallintotapaa noudattaen. Kokkolan kaupunki pidättää kuitenkin itsellään oikeuden vaihtaa tietoa hankkeen päärahoittajan sekä hankesuunnitelmassa esitettyjen kohderyhmien ja sidosryhmien kanssa.

Kokkolan kaupunki arvio hankkeita ja myöntää kuntarahoitusta kaupunginhallituksen asettamin ehdoin. Hankkeita arvioidaan niiden tavoiteasettelun, resursoinnin, riskiarvioinnin, hankkeen pysyvyyden sekä teemakohtaisten erityistavoitteiden perusteella. HUOM! Kokkolan kaupunki ei tee hankkeen rahoituskelpoisuusarviointia, sen tekee aina päärahoittaja.

Sivun alkuun

Päivitetty 25.2.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta