Du är här

Ansökan om kommunfinansiering av staden

Karleby stad och KOSEK beviljar kommunfinansiering för projekt som genomförs på stadens område. Staden finansierar sådana projekt som efterföljer EU-program.

Till skillnad från de projekt som KOSEK finansierar behöver de projekt som staden finansierar inte ha en omedelbar anknytning till företagsverksamhet, men de ska förbättra stadens livskraft. Dessutom ska projekten överensstämma med stadens strategi och mål.

Kommunfinansiering kan ansökas för sådana projekt som genomförs av någon annan och där staden är delfinansierare. Typiska exempel kunde vara projekt som genomförs av läroanstalter eller forskningsinstitut.

Den som genomför projektet bör ta kontakt med representanter för Karleby stad redan i projektets beredningsskede. På så sätt kan man försäkra sig om att staden har tillgång till all sådan information som är nödvändig från stadens synpunkt sett och att projektet överensstämmer med stadens strategier och mål.
Det slutliga beslutet om kommunfinansiering fattas av stadsstyrelsen i Karleby.

Kommunfinansiering ansöks med en särskild elektronisk blankett i systemet för kommunfinansiering, kpkuntaraha.fi.


Upp

Uppdaterad 2.10.2017 | Skicka respons | Skriv ut