Olet tässä

Digitalisaation tiekartta

Digitalisaation tiekartta määrittelee kaupunkiorganisaatiossa digitalisaation päätavoitteet tuleville vuosille sekä toimii digitalisaation johtamisen tukena. Tavoitteena on tuoda digitalisaatio osaksi päivittäisiä prosesseja.

Tiekartan tavoitteet liittyvät tiedolla johtamiseen, kokonaisvaltaiseen oivaltamiseen ja muutoshalukkuuteen sekä ketterään kehittämiseen ja viestintään.

Kunnassa voidaan tukea tiedolla johtamista luomalla prosesseja, joissa kunnan eri toimijat yhdessä kokoavat tietoa ja jalostavat sitä päätöksentekoprosessia varten. Tämä vaatii infrastruktuurin ja ohjelmistojen kehittämistä, mutta myös ohjelmistojen käytön optimointia, ketterää kehittämistä sekä viestintää.

Digitalisaation tehokas hyödyntäminen vaatii kunnalta muutosvalmiutta ja henkilöstöltä uusia taitoja. Teknologioita vielä tärkeämpää on tavoitteellisuus ja organisaation sisäiset muutokset. Ennen kaikkea organisaatiossa on tärkeää oivaltaa, että digitalisaation myötä on mahdollista helpottaa ja tehostaa nykyisiä toimintatapoja. 

Koko ajan kehittyvän digitalisaation toteutus muuttuvassa tilanteessa edellyttää toiminnan suunnittelua sekä organisoitumista teeman ympärille. Lähtökohtana on, että toimitaan hajautetusti nykyisten resurssien puitteissa sekä hyödynnetään ja yhdistetään organisaation substanssiosaamista digitalisaation osaamiseen ja näkemykseen. Tässä toiminnassa hyödynnetään myös laaja-alaista yhteistyöverkostoa.

Kaupunginhallitus hyväksyi Digitalisaation tiekartan strategiakaudelle 2018−2021 kokouksessaan 8.6.2020.

Sivun alkuun

Päivitetty 17.6.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta