Olet tässä

Elinvoimainen kaupunki kasvun mahdollistajana - Kokkolan kaupungin elinvoimaohjelma 2019-2022

Elinvoimainen kaupunki rakentuu useasta eri tekijästä ja on vah-vasti riippuvainen alueen vetovoimasta ja pitovoimasta. Vetovoi-mainen Kokkola pystyy houkuttelemaan uusia asukkaita, yrityksiä ja matkailijoita, kun taas pitovoima saa nykyiset asukkaat ja yrityk-set juurtumaan Kokkolaan. Elinvoimaista kaupunkia vahvistavat osaltaan myös alueen saavutettavuus, osaamisrakenteet ja tki-toiminta sekä kansainvälisyys.

Elinvoimaohjelma on osa Kokkolan kaupungin strategiakokonai-suutta ja sen tavoitteet perustuvat erityisesti strategian houkuttava ja koukuttava kaupunki –osion sisältöön. Pääteemoina ohjelmassa nostetaan esille kilpailukykyinen yrityselämä, työllisyys, kaupunki-markkinointi ja koko kaupungin alueen vetovoimaisuus. Lisäksi ohjelmassa linjataan myös valtuustokauden elinvoiman kehittämi-sen merkittävimmät kärkihankkeet.

Sivun alkuun

Päivitetty 25.3.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta