Olet tässä

Elinkeino-ohjelma 2015-2020

Lähtökohtana elinkeino-ohjelman laadinnassa ovat olleet Kokkolan kärkitoimialat sekä niiden tulevaisuuden haasteet ja kehittämistarpeet. Elinkeino-ohjelma viestii eri toimijoille kaupungin elinkeinojen kehittämisen tavoitteista ja toimintatavoista. Se luo myös suuntaviivat kaupungin oman toiminnan kehittämiselle. Ohjelma toimii ohjaavana dokumenttina konserniyhtiöiden strategioiden laadinnassa.

Elinkeino-ohjelma perustuu kaupunkistrategian näkökulmaan Elinvoimainen ja kilpailukykyinen kaupunki ja sen päämääriin vetovoimainen kaupunki, yrittämisen olosuhteita aktiivisesti luova ja joustava elinkeinopolitiikka sekä kansainvälisesti kilpailukykyinen logistinen keskus.

Punaiseksi langaksi on määritelty vuoteen 2020 ulottuva visio. Elinkeino-ohjelman päämääränä on määritellä menestyvät kärkitoimialat, luoda yrityslähtöistä elinkeinopolitiikkaa ja ylläpitää toimivat elinkeinopalvelut.

Tavoitteena on, että Kokkola on yrityksille ylivertainen, kansainvälinen toimintaympäristö sekä logistinen keskus. Elinkeinotoimintaa tuetaan koulutuspalveluilla, osaavan työvoiman saatavuudella sekä hyvällä palveluympäristöllä ja kulttuuripalveluilla.

Sivun alkuun

Päivitetty 18.8.2015 | Lähetä palautetta | Tulosta