Du är här

En livskraftig stad möjliggör tillväxt – Karleby stads livskraftsprogram 2019-2022

En livskraftig stad byggs upp av flera olika faktorer och är väldigt beroende av regionens attraktionskraft och hållkraft. Ett attraktivt Karleby lockar nya invånare, företag och turister, medan hållkraften får nuvarande invånare och företag att hållas kvar i Karleby. En livskraftig stad stärks även av regionens tillgänglighet, kompetensstrukturer och fui-verksamhet samt internationalism.

Livskrafsprogrammet ingår i Karleby stads strategihelhet och dess mål baseras särskilt på innehållet i strategins del En lockande och attraktiv stad. Som huvudteman för programmet har valts konkurrenskraftigt företagsliv, sysselsättning, stadsmarknadsföring och hela stadsregionens attraktionskraft. Dessutom lyfter man i programmet också fram de viktigaste spetsprojekten för livskraft under fullmäktigeperioden.

Upp

Uppdaterad 25.3.2020 | Skicka respons | Skriv ut