Du är här

Näringsprogram 2015-2020

Som utgångspunkter av näringsprogrammet togs spetsbranscherna i Karleby och deras framtida utmaningar och utvecklingsbehov. Näringsprogrammet ger näringslivet, hela kommunkoncernen, intressentgrupper och andra aktörer inom verksamhetsmiljön information om mål och verksamhetssätt för hur stadens näringar kan utvecklas, men skapar därtill riktlinjer för hur den egna verksamheten kan utvecklas.

Näringsprogrammet bygger speciellt på stadsstrategins perspektiv livskraftig stad med konkurrenskraft och dess mål attraktiv stad, flexibel näringspolitik som aktivt skapar förutsättningar för företagande och logistiskt centrum med internationell konkurrenskraft.

I enlighet med stadsstrategin är den röda tråden i näringsprogrammet en vision som sträcker sig fram till år 2020. Målet med Karleby stads näringsstrategi är att definiera framgångsrika spetsbranscher, skapa en företagsorienterad näringspolitik och upprätthålla fungerande näringstjänster.

Karleby är även i framtiden överlägset som internationell verksamhetsmiljö och logistiskt centrum för företag. Näringsverksamheten stöds i form av tillgång till utbildningstjänster och kompetent arbetskraft samt en god servicemiljö och kulturtjänster.

Upp

Uppdaterad 18.8.2015 | Skicka respons | Skriv ut