Olet tässä

Kokkolan kaupungin strategia 2018-2021 

Kaupungin uusi strategia linjaa kuntalain edellyttämällä tavalla kaupungin toimintaa kuluvan valtuustokauden eli vuodet 2018–21. Strategian keskeisinä teemoina on uudistuminen, talouden tasapainottaminen ja kaupungin rooli mahdollistajana aiemman toteuttajaroolin rinnalla. Näillä varaudutaan tuleviin toimintaympäristön muutoksiin.

Strategia painottaa uusia näkökulmia kaupungin toimintaan: uudistuminen, palveluprosessien tarkastelu, kuntalaisten osallistuminen palvelujen tuotantoon sekä yhteistyö niin yritysten, kuntayhteisöjen kuin valtakunnallisten toimijoiden suuntaan.

Strategian toteutumista seurataan toimialoilla ja kaupungin johtoryhmässä. Kaupunginhallitus seuraa strategian toteutumista kahdesti vuodessa tilinpäätöksen ja talousarvion yhteydessä ja strategian toteutumisen seuranta esitetään kaupunginvaltuustolle kerran vuodessa tilinpäätöksen yhteydessä.

Strategiassa on tiivistetty kokonaistavoitteet, joiden toteutumista valtuustokauden aikana seurataan:

  • Konsernivelan väheneminen 10 %
  • Vuosikate > poistot
  • Työllisyysaste > 75 %
  • Sidosryhmien arvio kaupungista yhteistyökumppanina >4 (asteikko 1-5)
  • Positiivinen väestönkasvu
  • Kokonaisveroasteen alentaminen
  • Henkilökunnan sairauspoissaolojen väheneminen 10 %

Strategiassa esitetyistä valtuustokauden tavoitteista ja toimenpiteistä johdetaan vuosittain kaupungin ja toimialojen tavoitteet ja määritellään niille täsmälliset mittarit. Mittarit esitetään vuosittain talousarvion yhteydessä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin uuden strategian kokouksessaan 13.11.2017.

Strategian hyväksymisen jälkeen strategiaprosessi jatkuu poikkihallinnollisten ja toimialakohtaisten kehittämisohjelmien päivittämisellä ja laadinnalla. Strategian tavoitteita tukevien ja strategiaa toteuttavien kehittämisohjelmien pohjalta puolestaan toimialoilla laaditaan vuosittaiset toimintasuunnitelmat.


Sivun alkuun

Päivitetty 17.7.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta