Olet tässä

Henkilöstöohjelma

Henkilöstöohjelmassa on määritelty kaupunkistrategiaa tukevat henkilöstöpoliittiset tavoitteet ja toimenpiteet vuosille 2018–2021. Ne täsmentyvät vuosittain talousarvion ja toimintasuunnitelman kautta, kaupungin johtoryhmän valmistelusta.

Henkilöstöohjelma tuo näkyväksi kaupunkistrategian henkilöstöä koskevat päämäärät. Siinä määritellään kaupungin henkilöstöjohtamisen strategiset tavoitteet, painopisteet ja toimenpiteet. Ohjelman tarkoituksena on myös vahvistaa yhtenäistä henkilöstöpolitiikkaa ja käytännön henkilöstötyötä.

Henkilöstöohjelman keskeiset osa-alueet ovat:

  • henkilöstön osaamisen ja osaamistarpeiden tunnistaminen ja kehittäminen
  • tarkoituksenmukaiset toimenkuvat
  • sairauspoissaolojen vähentäminen, työtyytyväisyyden edistäminen ja työtapaturmien ehkäisy
  • hyvän johtamisen vahvistaminen.

Henkilöstöohjelmaa toteuttavat esimiehet, henkilöstö ja päättäjät. Henkilöstöohjelman toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain toimialojen toimintakertomuksissa ja koko kaupungin osalta henkilöstöraportissa.

Kerran vuodessa toteutettavan henkilöstökyselyn avulla kootaan työntekijöiden palautetta ja näkemyksiä muun muassa työilmapiiristä ja henkilöstöasioiden tilasta.

Kokkolan kaupungin henkilöstöohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa 10.9.2018.

Sivun alkuun

Päivitetty 10.10.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta