Du är här

Personalprogram

I personalprogrammet definieras personalpolitiska mål och åtgärder för 2018–2021 till stöd för stadsstrategin. De preciseras varje år via budgeten och verksamhetsplanen efter beredningen i stadens ledningsgrupp. Genom personalprogrammet görs de mål synliga som i stadsstrategin gäller personalen. I programmet definieras personalledningens strategiska mål, insatsområden och åtgärder. Dess syfte är också att stärka en enhetlig personalpolitik och personalarbetet i praktiken.

Personalprogrammets centrala delområden är

  • att identifiera och utveckla personalens kompetens och kompetensbehov
  • ändamålsenliga arbetsbeskrivningar
  • minskad sjukfrånvaro, ökad arbetstillfredsställelse och förebyggande av olycksfall i arbetet
  • att stärka bra ledarskap

Personalprogrammet verkställs av cheferna, personalen och beslutsfattarna. Verkställandet av personalprogrammet följs upp och utvärderas årligen i sektorernas verksamhetsberättelser och för hela stadens del i personalrapporten.

Med hjälp av en personalenkät en gång per år samlar man in respons av arbetstagarna och deras åsikter om bland annat arbetsatmosfären och situationen vad gäller personalfrågor.

Upp

Uppdaterad 10.10.2018 | Skicka respons | Skriv ut