Olet tässä

Kaupunkikeskustan kehittämisohjelma

Kaupallisen keskustan kehittäminen on nimetty yhdeksi kaupunkistrategian kriittiseksi menestystekijäksi vetovoimaisen kaupungin saavuttamiseksi. Elinkeinot ja kaupunkikehitys on asettanut yhdeksi tavoitteekseen Kokkolan kaupallisen vetovoiman ja elinvoimaisen keskustan kehittämisen. Tavoitteena on myös lisätä kaupungin ja kaupan- ja palvelualan yritysten välistä yhteistyötä.

Kokkolan Kaupunki on kaupunkistrategian mukaisesti laatinut keskustan kehittämisen toimenpidesuunnitelman, joka pyrkii sitomaan yhteen laaja alaisen kehittämisen pidemmän aikavälin toimenpidesuunnitelmaksi.

Kaupunkikeskustan kehittämisohjelma antaa konkreettisia askelmia Kokkolan kaupunkikeskustan kehittämiseen. Se selittää kaupunkikeskustan nykytilaa vahvuuksien, heikkouksien, mahdollisuuksien ja uhkien kautta, kertoo jo tehdystä kehitystyöstä ja avaa toimijoiden ja kuntalaisten näkemyksiä kaupunkikeskustasta.

Ohjelman päätarkoitus on kuitenkin listata käytännön toimenpiteitä, jotka kohdistuvat kaupunkitilan ja kaupunkikulttuurin kehittämiseen neljän eri kerroksen kautta. Joukossa on pieniä, käytännön toimia ja laajoja kokonaisuuksia, jopa mahdollisia hankkeita.

Ohjelman teko on toimenpide myös itsessään – se jatkaa dialogia ja tahtotilan muodostamista ja avaa yhteistyössä tehtävän kehitystyön myös elinvoimaisten kyläkeskusten: Kälviän, Lohtajan ja Ullavan osalta.

Sivun alkuun

Päivitetty 16.9.2016 | Lähetä palautetta | Tulosta