Olet tässä

Kotouttamisohjelma 2019-2022

Kotouttamisen edistämisen tarkoituksena on tarjota maahanmuuttajalle mahdollisimman pian maahantulon jälkeen suomalaisen yhteiskunnan aktiivisen ja tasavertaisen jäsenen tarvitsemat valmiudet. Onnistuneessa kotoutumisessa maahanmuuttaja saavuttaa tasavertaisen aseman yhteiskunnassa ja kotikunnassaan niin oikeuksien kuin velvollisuuksien osalta unohtamatta kuitenkaan oman kielen ja kulttuurin säilyttämistä.

Laki kotouttamisen edistämisestä velvoittaa kuntaa tai kuntia yhteistyössä laatimaan kotouttamisohjelman. Laki koskee kaikkia Suomeen muuttavia henkilöitä maahantulon perusteesta riippumatta. Lain keskeiset tavoitteet ovat velvoittavia ja niiden mukaan tulee:

  • parantaa alkuvaiheen ohjausta ja antaa tietoa Suomen yhteiskunnasta
  • tukea maahanmuuttajien aktiivista osallisuutta
  • tunnistaa ja auttaa haavoittuviin ryhmiin kuuluvia maahanmuuttajia, esimerkkinä vammaiset, ikäihmiset ja vaikeassa tilanteessa elävät naiset ja lapset.


Kokkolan kaupungin kotouttamisohjelma

Kokkolan kaupungin ensimmäinen kotouttamisohjelma laadittiin vuonna 2004 ja sitä on päivitetty valtuustokausittain. Kotouttamisohjelman on yksi kaupunkistrategiaa tukevista kehittämisohjelmista, jotka tulee laatia strategiakaudeksi.

Laki kotouttamisen edistämisestä korostaa kunnan ja muiden paikallisviranomaisten yhteistyötä alueensa kansainvälisyyden, yhdenvertaisuuden ja myönteisen vuorovaikutuksen edistämisessä eri väestöryhmien kanssa.

Kunnan on huolehdittava

  • kunnan palvelujen sopivuudesta maahanmuuttajille
  • maahanmuuttajien kotoutumisen edistämisen toimenpiteiden ja palveluiden järjestämisestä sisällöltään ja laajuudeltaan siinä laajuudessa kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää
  • kunnan henkilöstön osaamisen kehittämisetä kotoutumiseen liittyvissä kysymyksissä.

Erityisesti kunnan velvoite on tukea niiden maahanmuuttajien kotoutumista, jotka eivät ole työmarkkinoiden käytettävissä.

Kotoutumislain mukaan paikallisten viranomaisten on yhteistyössä järjestöjen ja yhteisöjen kanssa kehitettävä kotoutumista monialaisena yhteistyönä.

Sivun alkuun

Päivitetty 29.1.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta