Olet tässä

Kotouttamisohjelma 2014-2018

Kokkolan kaupungin aikaisempi kotouttamisohjelma on laadittu vuonna 2004 ja  se on päivitetty vuonna 2007. Ohjelma keskittyi pakolaisten ja paluumuuttajien vastaanottamiseen.

Uuden kotouttamisohjelman laadinta tuli ajankohtaiseksi, kun aiemmin toimintaa ohjannut laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ia turvapaikanhakijoiden vastaanottamisesta kumottiin ja voimaan tulivat laki kotoutumisen edistämisestä (386/2010) ja Laki kansainvälistä suojelua hakevien vastaanotosta 046/20111 1.9.2011.

Uuden lain lähtökohtana on vastata maahanmuutossa viimeisen 20 vuoden aikana tapahtuneisiin muutoksiin. Suomessa asuva ulkomaalaisväestö lähes kaksinkertaistui 2000- luvulla ollen 31.12.2011 4,8 % väestöstä.

Kokkolan kaupungin kotouttamisohjelma

Laissa säädetään, että kunnalla on yleis - ja yhteensovittamisvastuu maahanmuuttajíen kotouttamisen suunnittelusta, kehittämisestä ja seurannasta paikallistasolla.

Kunnan on huolehdittava siitä, että

  • kunnan palvelut soveltuvat myös maahanmuuttajalle

  • maahanmuuttajien kotoutumisen edístämisen toimenpiteet ja palvelut järjestetään sisällöltään
    ja laajuudeltaan siinä laajuudessa kuin kunnassa esiintyvä tarve edellyttää

  • kunnan henkilöstön osaamista kehitetään kotoutumiseen liittyvissä kysymyksissä.


Erityisesti kunnan velvoite on tukea niiden maahanmuuttajien kotoutumista, jotka eivät ole työmarkkinoiden käytettävissä.

Kotoutumislain mukaan paikallisten viranomaisten on yhteistyössä järjestöjen ja yhteisöjen kanssa kehitettävä kotoutumista monialaisena yhteistyönä.

Sivun alkuun

Päivitetty 29.9.2014 | Lähetä palautetta | Tulosta