Du är här

Integrationsprogrammet för 2014–2018

Karleby stads förra integrationsprogram gjordes upp 2004 och uppdaterades 2007. Programmet koncentrerade sig närmast på att ta emot flyktingar och återflyttare.

Det blev aktuellt att göra upp ett nytt integrationsprogram när lagen om främjande av invandrares integration, som tidigare styrt verksamheten, upphävdes och lagen om främjande av integration (1386/2010) och lagen om mottagande av personer som söker internationellt skydd (746/2011) trädde i kraft.

Den nya lagstiftningen utgår ifrån att man ska svara mot de förändringar som har skett i invandringen under de senaste 20 åren. Den utländska befolkningens andel av befolkningen i Finland har så gott som fördubblats under 2000-talet och var 4,8 procent den 31 december 2011.

Karleby stads integrationsprogram

Enligt bestämmelserna i lagen är kommunen allmänt ansvarig och samordningsansvarig för utvecklandet av invandrarnas integration samt för planeringen och uppföljningen av integrationen på lokal nivå.

Kommunen ska se till att

  • de kommunala tjänsterna även lämpar sig för invandrare
  • de åtgärder och tjänster för invandrare som främjar integrationen ordnas så att de till innehåll och omfattning är sådana som behovet i kommunen förutsätter
  • den egna personalens kompetens i frågor som anknyter till integration utvecklas.


Särskilt ska kommunen se till att stöda integrationen hos de invandrare som inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Enligt integrationslagen ska de lokala myndigheterna i samarbete med organisationer och samfund utveckla integrationen genom sektorsövergripande samarbete.

Upp

Uppdaterad 22.7.2015 | Skicka respons | Skriv ut