Du är här

Integrationsprogram 2019-2022

Syftet med främjandet av integration är att erbjuda invandrare så snabbt som möjligt efter inresan till landet de färdigheter som en aktiv och jämlik medlem av det finska samhället behöver. En lyckad integration innebär att invandraren uppnår en jämlik ställning i samhället och i sin hemkommun både vad gäller rättigheter och skyldigheter utan att dock glömma bevarandet av det egna språket och den egna kulturen.

Lagen om främjande av integration ålägger kommunen eller flera kommuner tillsammans att göra upp ett program för integrationsfrämjande. Lagen gäller alla personer som flyttar till Finland oberoende av orsaken till invandringen. Lagens centrala mål är förpliktande och enligt dem ska:

  • handledningen i första skedet förbättras och information ges om det finländska samhället
  • invandrarnas aktiva delaktighet främjas
  • invandrare som ingår i utsatta grupper identifieras och ges hjälp. Sådana är exempelvis funktionshindrade, äldre samt kvinnor och barn som lever i en svår situation.

Karleby stads program för integrationsfrämjande

Karleby stads första program för integrationsfrämjande utarbetades 2004 och har uppdaterats varje fullmäktigeperiod. Integrationsprogrammet är ett av de utvecklingsprogram som stödjer stadsstrategin och som ska utarbetas för en strategiperiod.

Lagen om främjande av integration betonar kommunens och de andra lokala myndigheternas samarbete när det gäller att regionalt främja internationalism och jämlikhet samt att främja en positiv växelverkan mellan olika befolkningsgrupper.

Kommunen ska se till att

  • de kommunala tjänsterna är lämpliga för invandrare
  • de åtgärder och tjänster som främjar invandrarnas integration ordnas så att de till innehåll och omfattning är sådana som behovet i kommunen förutsätter
  • den egna personalens kompetens i frågor som anknyter till integration utvecklas.

Särskilt ska kommunen se till att stödja integrationen hos de invandrare som inte står till arbetsmarknadens förfogande.

Enligt integrationslagen ska de lokala myndigheterna i samarbete med organisationer och samfund utveckla integrationen genom sektorsövergripande samarbete.

Upp

Uppdaterad 30.1.2020 | Skicka respons | Skriv ut