Olet tässä

Masto -Kokkolan maankäyttö- ja asuntopoliittinen toteuttamisohjelma 2016 - 2020

Maankäyttö- ja asuntopoliittisella toteuttamisohjelmalla luodaan maankäyttöpolitiikalle ja asuntotuotannon ohjaamiselle toimintaympäristö, jolla mahdollistetaan riittävä tontti- ja rakennuspaikkavaranto ja kohdennetaan uusien asuntojen tuotanto palvelujen saatavuus ja käyttöaste huomioiden.

Ohjelman toteuttamista ohjaa kaupunginhallituksen konserni- ja kaupunkikehitysjaosto ja sen toteutumista koordinoi kaupunkiympäristön maankäyttötiimi.

Luvussa 1 on käsitelty ohjelman lähtökohdat eli kaupunginvaltuuston strategiset päämäärät, tavoitteet, toteutunut kehitys ja suunnitteet vuosille 2016 - 2020 sekä Kokkolan jakautuminen eri osa-alueisiin maankäyttöpolitiikan ja asuntotuotantoa ohjelmoitaessa. Toteuttamisohjelma arvioidaan kerran vuodessa ja sitä tarvittaessa tarkistetaan ja päivitetään valtuustokausittain.

Yhdessä maapolitiikka ja kaavoitus muodostavat kunnan maankäyttöpolitiikan. Maankäyttöpolitiikan avulla suunnitellaan ja toteutetaan kunnan eri toimintojen tarvitsemat maankäyttöratkaisut. Toteutus edellyttää muitakin kunnan toimia, erityisesti kunnallistekniikan ja muun yhdyskuntatekniikan sekä julkisten palvelujen edellyttämää rakentamista. Maapoliittisen suunnittelun tulee olla mukana yleiskaavoituksessa.

Yleiskaavaratkaisujen takana tulisi olla myös näkemys siitä, millä tavoin ratkaisut toteutetaan. Asian tärkeys on korostunut yleiskaavoituksen merkityksen lisääntyessä maankäyttö- ja rakennuslain myötä. Maapolitiikan keinot ovat välineitä, jolla varmistetaan, että suunnitelmien mukaan tarvittavat alueet saadaan käyttöön.

Sivun alkuun

Päivitetty 10.10.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta