Olet tässä

Sivistystoimen kehittämis-suunnitelma 2018–2021

Kehittämissuunnitelma perustuu kaupunginvaltuuston 2017 hyväksymään strategiaan. Se vastaa ensisijaisesti kaupunkistrategian näkökulmaan ”Sopivasti lähellä – Kaupunki palvelujen järjestäjänä”, mutta myös muut strategian näkökulmat on otettu huomioon sen mukaan, miten ne vastaavat sivistystoimen ydinprosessiin.

Kehittämissuunnitelma sisältää toimialan vision, mission ja toimintaa ohjaavat arvot sekä kehittämiskohteet, joissa sivistystoimen ja sen vastuualueiden kehittämissuunnitelmat, toimialan organisaatiouudistuksen jatkaminen sekä palvelujen kehittäminen ovat keskeisiä. 

Sivistystoimen visio

Luomme yhdessä tulevaisuuden sivistystä ja hyvän elämän edellytyksiä.

Sivistystoimen missio 

Sivistyspalvelut tuottavat oppimisen iloa, elämyksiä ja kestävää hyvinvointia sekä rakentavat maakuntakeskuksemme menestystä.

Arvot 

  • Kaikille yhteinen sivistyksemme
  • Sivistyspalvelumme uudistuvat rohkeasti
  • Sivistys on hyvän elämän perusta

Suunnitelmaan on koottu toimialan seitsemän vastuualueen (varhaiskasvatus-, opetus-, kulttuuri-, museo-, kirjasto-, nuoriso ja liikuntapalvelut) yhdessä ja erikseen valmistellut tavoitteet yhteiseen dokumenttiin ensimmäistä kertaa.

Varhaiskasvatus- ja opetuspalvelujen osalta on suunnitelmaan liitetty erillinen kehittämissuunnitelma, jossa on määritelty yksityiskohtaisemmat kehittämistavoitteet näille palveluille.

Sivistystoimen yhteisissä kehittämistavoitteissa ovat tärkeimpiä Kokkolan maineen nostaminen kulttuuri- ja sivistyskaupunkina ja lapsiystävällisen kaupungin periaatteiden noudattaminen sekä sen tunnustuksen saaminen (2020).

Tavoitteena on toimivan verkostoyhteistyön luominen sote- ja maakuntapalvelujen kanssa, jotta saadaan aikaan toimivat yhdyspinnat ja sujuvat palvelut (LAPE-hanke). Sivistystoimi kehittää edelleen myös omaa organisaatiotaan ja hoitaa talouttaan vastuullisesti.

Sivun alkuun

Päivitetty 23.10.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta