Du är här

Utvecklingsplan för  bildningsväsendet 2018-2021

Karleby stadsfullmäktige har godkänt (§ 117/13.11.2017) stadens strategi för åren 2018-2021. Bildningsväsendet har utarbetat en utvecklingsplan för sin sektor som på motsvarande sätt gäller till 2021. Utvecklingsplanen innehåller en vision, mission och verksamhetsstyrande värden för sektorn samt utvecklingsobjekt där det mest centrala är utvecklingsplanerna för bildningsväsendet och dess ansvarsområden, en fortsatt sektoriell organisationsreform samt utveckling av tjänsterna.

Utvecklingsplanen är i första hand kopplad till synvinkeln ”Lämpligt nära – Staden som anordnare av tjänster” i stadsstrategin, men även till de andra synvinklarna ”En lockande och attraktiv stad – En livskraftig och attraktiv stad där man vill bo”, ”Tillsammans lyckas vi – Aktivitet bland kommuninvånare” samt ”Resurssmart stad – Modern kommunorganisation” har beaktats i den mån som de motsvarar bildningsväsendets kärnprocess.

Vision 
Vi skapar tillsammans framtidens bildning och förutsättningar för ett gott liv. 


Mission
Bildningstjänsterna producerar glädje i inlärning, upplevelser och hållbar välfärd samt skapar framgång för vårt landskapscentrum. 

Värden

  • Bildning gemensam för alla
  • Bildningstjänsterna i djärv förnyelse
  • Bildning som grund för ett gott liv 


Upp

Uppdaterad 21.6.2018 | Skicka respons | Skriv ut