Du är här

Utvecklingsplan för jämställdhet och likabehandling

Lagstiftningen och humaniteten ligger till grund för främjandet av jämställdhet och likabehandling - människovärdet får inte rubbas och tolerans är en god utgångspunkt för allt umgänge.

Främjandet av jämställdhet och likabehandling anknyter också till god förvaltning, delaktighet och samhörighet, uppfattningar om servicen, attraktions- och kvarhållningskraften och allmänt till ortens anseende och image. 

Utvecklingsplanen för jämställdhet och likabehandling drar upp riktlinjerna för arbetet med att främja jämställdhet och likabehandling i Karleby stad åren 2019-2021. Planen främjar iakttagandet av jämställdhet och likabehandling i all verksamhet. 

I utvecklingsplanen dras upp allmänna riktlinjer för stadens verksamhet och framförs konkreta exempel. I planen ingår både bakgrund och förslag till åtgärder. Dessutom framförs i den utvecklingsåtgärder som närmare kan diskuteras och beredas. 

Stadsstyrelsen godkände utvecklingsplanen för jämställdhet och likabehandling 2019-2021 den 7 oktober 2019. Stadsfullmäktige behandlade planen under sitt möte 21.10.2019 och antecknade den för kännedom. 

Upp

Uppdaterad 24.10.2019 | Skicka respons | Skriv ut