Du är här

Program för utveckling av kommunikation och marknads-föring 

I programmet för utveckling av kommunikation och marknadsföring definieras stadens allmänna grundläggande uppgifter inom kommunikation och marknadsföring, olika roller, typer och ansvar samt åtgärder för 2019-2020. Utvecklingsprogrammet gäller alla stadens sektorer.

I kommunikationen betonas strategins perspektiv: lämpligt nära, lockande och attraktiv, tillsammans lyckas vi samt resurssmart stad.

Stadens kommunikation och marknadsföring har som mål att förbättra informationsförmedlingen mellan staden och stadens invånare, att öka stadens välkändhet och att utveckla Karlebys livskraft, hållningskraft och attraktionskraft. Kommunikationen och marknadsföringen är djärv, förutseende, invånarorienterad och interaktiv.

Stadsstyrelsen godkände programmet för utveckling av kommunikation och marknadsföring 2019-2020 på sitt sammanträde 2.9.2019.  

Upp

Uppdaterad 20.1.2020 | Skicka respons | Skriv ut