Du är här

Personalrapport

Personalrapporten redogör för stadens personalresurs utifrån statistiskt material. De statistiska uppgifterna ger en bild av personalvolymen, personalstrukturen, personalens frånvaro och kostnaderna.

De statistiska uppgifterna granskas på stadens och ansvarsområdenas nivå och till en del också på en mer detaljerad nivå.

Uppgifterna från 2018 har jämförts med uppgifterna från 2017 samt i viss mån med Kommunarbetsgivarnas riksomfattande personalstatistik. Social- och hälsovårdspersonalen, som
övergick till annan arbetsgivares tjänst fr.o.m. 1.1.2017, har uteslutits från statistik för 2016 och tidigare år.

Uppgifterna i personalrapporten har samlats in via rapporteringsprogrammet i datasystemet för löneräkning och personalförvaltning.

Upp

Uppdaterad 19.9.2019 | Skicka respons | Skriv ut