Du är här

Ledning

Stadsdirektören

Stadsdirektören har till uppgift att:

  • leda Karlebykoncernen strategiskt
  • leda och utveckla stadens förvaltning och ekonomi
  • föredra ärenden för stadsstyrelsen
  • övervaka beredningen av ärenden som föredras för stadsstyrelsen
  • övervaka kommungrupperingar och andra sammanslutningar där staden medverkar

Stina Mattila är stadsdirektör i Karleby.  

Stadens ledningsgrupp

  Stadsdirektör
 
 Stina Mattila (ordf)
   Förvaltningsdirektör
   Ben Weizmann
  Ekonomidirektör
  Jari Saarinen 
  Utvecklingsdirektör
  Jonne Sandberg 
  Personaldirektör
   Elina Pienimäki
  Bildningsdirektör
   Peter Johnson
   Teknisk direktör 
   Nina Kujala


Utvecklingschef Jussi Järvenpää är sekreterare för ledningsgruppen.


Tjänsteinnehavarnas beslut

Protokollet framlagt till påseende verket/enheten i fråga. Tisdagar 9–16.

Beslut som fattas av stadens tjänsteinnehavare och i vilka ändring kan sökas med stöd av kommunallagen publiceras på webben

Upp

Uppdaterad 18.1.2019 | Skicka respons | Skriv ut