Olet tässä

Konsernihallinto ja -palvelut

Konsernihallinto toimii kaupunginjohtajan apuna kaupunkikonsernin johtamis-, elinvoima-, kehittämis- ja edunvalvontatehtävissä sekä talous- ja henkilöstöasioiden hoidossa. Konsernipalvelut järjestää keskitetysti johdettuja ja osittain toiminnallisesti toimialueille hajautettuja ohjaus- ja tukipalveluja.

Konsernihallinnon ja -palvelujen vastuualueet ovat kaupunginkanslia, talous- ja tietohallintopalvelut, henkilöstöpalvelut sekä elinkeinot ja kaupunkikehitys.

Kaupunginkansliaa johtaa hallintojohtaja. Kaupunginkansliassa on kehittämispäällikön, hallintosihteerin, arkistosihteerin ja johtavan maaseutuasiamiehen virat.

Talous- ja tietohallintopalveluita johtaa talousjohtaja. Talous- ja tietohallinnossa on talouspäällikön virkoja, kirjanpitopäällikön sekä tietohallintopäällikön virat.

Henkilöstöpalveluja johtaa henkilöstöjohtaja. Henkilöstöpalveluissa on henkilöstön kehittämispäällikön, palvelussuhdepäällikön, työsuojelupäällikön ja työllisyyspäällikön virat. 

Elinkeinot ja kaupunkikehitystä johtaa kehitysjohtaja. Elinkeinot ja kaupunkikehityksessä on strategiapäällikön, viestintäpäällikön ja markkinointipäällikön virkat.

Kaikilla vastuualueilla on lisäksi muita virkoja ja toimia.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt konsernihallinnon ja -palveluiden toimintasäännön 5.6.2017. Uusi toimintasääntö on tullut voimaan  1.7.2017.  Kaupunginhallitus on hyväksynyt 18.6.2018 toimintasäännön päivitykset. Toimintasäännön tarkistukset astuivat voimaan 1.7.2018 alkaen.

Sivun alkuun

Päivitetty 14.3.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta