Olet tässä

Konsernihallinto ja -palvelut

Konsernihallinto toimii kaupunginjohtajan apuna kaupunkikonsernin johtamis-, elinvoima-, kehittämis- ja edunvalvontatehtävissä sekä talous- ja henkilöstöasioiden hoidossa. Konsernipalvelut järjestää keskitetysti johdettuja ja osittain toiminnallisesti toimialueille hajautettuja ohjaus- ja tukipalveluja.

Konsernihallinnon ja -palvelujen vastuualueet ovat kaupunginkanslia, talous- ja tietohallintopalvelut, henkilöstöpalvelut sekä elinkeinot ja kaupunkikehitys.

Kaupunginkansliaa johtaa hallintojohtaja. Kaupunginkansliassa on kehittämispäällikön, hallintosihteerin, tiedonhallinnan asiantuntijan, johtavan maaseutuasiamiehen ja sisäisen tarkastajan virat.

Talous- ja tietohallintopalveluita johtaa talousjohtaja. Talous- ja tietohallinnossa on talouspäällikön virkoja, kirjanpitopäällikön sekä tietohallintopäällikön ja it-pääsuunnittelijan virat.

Henkilöstöpalveluita johtaa henkilöstöjohtaja. Henkilöstöpalveluissa on palvelussuhdepäällikön, henkilöstön kehittämispäällikön, työsuojelupäällikön ja työllisyyspäällikön virat. 

Elinkeinot ja kaupunkikehitystä johtaa kehitysjohtaja. Elinkeinot ja kaupunkikehityksessä on strategiapäällikön ja markkinointi- ja viestintäpäällikön virkat.

Kaikilla vastuualueilla on lisäksi muita virkoja ja toimia.

Konsernihallinnon ja -palveluiden tehtävät on määritelty konsernihallinnon ja -palvelujen toimintasäännössä, jonka kaupunginhallitus on hyväksynyt 5.6.2017. Kaupunginhallitus on hyväksynyt toimintasäännön päivitykset 18.6.2018, 2.9.2019 ja 13.1.2020.

Sivun alkuun

Päivitetty 11.3.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta