Du är här

Koncernförvaltning och koncerntjänster

Koncernförvaltningens uppgift är att bistå stadsdirektören i uppgifter som hör samman med ledning, livskraft, utveckling och intressebevakning samt skötsel av ekonomin och personalärenden inom stadskoncernen. Koncerntjänsterna anordnar centraliserat styrda väglednings- och stödtjänster med delvis decentraliserad verksamhet inom verksamhetsområdena.

Koncernförvaltningens och koncerntjänsters ansvarsområden är stadskansliet, ekonomi- och dataförvaltningstjänster, personaltjänster och näringsliv och stadsutveckling.

Förvaltningsdirektören leder stadskansliet. Inom stadskansliet finns följande tjänstebeteckningar: utvecklingschef, förvaltningssekreterare, arkivsekreterare och ledande landsbygdsombudsman.

Ekonomi- och dataförvaltningstjänster leds av ekonomidirektören. Inom ekonomi- och dataförvaltningstjänster finns följande tjänstebeteckningar: ekonomichef, bokföringschef och dataförvaltningschef.

Personaltjänster leds av personaldirektören. Inom personaltjänster finns följande tjänstebeteckningar: personalutvecklingschef, anställningschef, arbetarskyddschef och sysselsättningschef.

Ansvarsområdet för näringsliv och stadsutveckling leds av utvecklingsdirektören. Inom ansvarsområdet för näringsliv och stadsutveckling finns följande tjänstebeteckningar: strategichef, kommunikationschef, marknadsföringschef.

Alla ansvarsområden har också andra tjänster och befattningar.

Verksamhetsstadgan för koncernförvaltning och koncerntjänster som godkändes av stadsstyrelsen 5.6.2017. Stadsstyrelsen har godkänt  uppdateringar av verksamhetsstagdan 18.6.2018.

Upp

Uppdaterad 14.3.2019 | Skicka respons | Skriv ut