Du är här

Affärsverken

Karleby Vatten är ett självständigt affärsverk, som ägs av Karleby stad. Karleby Energi Ab och Karleby Hamn Ab är fr.o.m. början av 2015 och Työplus Oy fr.o.m. början av 2017 av staden ägda aktiebolag.

Karleby Vatten förvaltas av vattenverksdirektion. Detta organ är underställd av stadsstyrelsen.

Upp

Uppdaterad 4.5.2017 | Skicka respons | Skriv ut