Du är här

Serviceområden

Karleby stads serviceområden är stadsmiljö, bildningsväsendet/bildningscentralen, räddningsväsendet/regionräddningsverket samt miljöhälsovården.

Stadsmiljön delas in i fem ansvarsområden:

 • markområden

 • stadsplanering

 • tillstånd

 • byggnation

 • lokaliteter

Till stadsmiljön hör också serviceenheten förvaltningstjänster.

Bildningsväsendet delas in i:

 • undervisningstjänster

 • tjänster inom småbarnsfostran

 • kulturtjänster

 • museitjänster

 • ungdomstjänster

 • bibliotekstjänster

 • idrottstjänster

Både räddningsväsendet och miljöhälsovården har ordnats regionalt. Karleby stad fungerar i båda som värdkommun.

Räddningsområdet omfattar 11 baskommuner: Karleby, Kronoby, Jakobstad, Larsmo, Halso, Kannus, Kaustby, Toholampi, Lestijärvi, Perho, Vetil.

Samarbetsområdet för miljöhälsovården i Mellersta Österbotten omfattar städerna Karleby och Kannus samt kommunerna Kaustby, Halso, Vetil, Perho, Toholampi, Kronoby och Lestijärvi.

Upp

Uppdaterad 14.9.2018 | Skicka respons | Skriv ut