Mene sisältöön

Kokkolan kaupunki

topImage

Navigaatio

Olet tässä

Yhteystiedot

          vaakuna.gif
Kokkolan kaupunki
PL 43
67101 Kokkola
Kaupungintalo, Kauppatori 5
Puh. (06) 8289 111
Faksi (06) 8289 389
kokkola@kokkola.fi   


 

Sosiaali- ja terveystoimen toimiala

 Sosiaali- ja terveystoimen toimialan organisaatio koostuu neljästä eri tulosalueesta eli terveyspalveluista, vanhuspalveluista, sosiaali- ja vammaispalveluista sekä hallinnosta. Tulosalueet muodostavat omat tulosyksikkönsä ja niitä johtaa kunkin tulosalueen palvelujohtaja. Hallinnon tulosalueesta vastaa sosiaali- ja terveysjohtaja.

Kaupungin omat palvelut tuotetaan toimintayksiköissä, joiden muodostamisesta, tehtävistä ja sijoittumisesta tulosalueille päättää sosiaali- ja terveyslautakunta. Osa palveluista järjestetään ostopalveluina  kuntien, yksityisten palveluntuottajien ja kolmannen sektorin kanssa.

Ruotsinkielisen jaoston tehtävänä on valvoa ja tukea, että asiakkaita palvellaan heidän omalla äidinkielellään sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialueella.

Kokkolan kaupunki tuottaa myös Kruunupyyn sosiaali- ja terveyspalvelut ns. isäntäkuntamallilla. Kruunupyyn sosiaali- ja terveystoimen henkilöstö on Kokkolan kaupungin palveluksessa.

Kaupungin sosiaali- ja terveystoimen budjetti vuodelle 2014 on kaikkiaan n. 184 miljoonaa euroa. Kruunupyyn menot sisältyvät em. summaan.

Toimialan palveluksessa oli 31.12.2013 kaikkiaan 1157 vakinaista viranhaltijaa ja työntekijää, joista terveyspalveluissa työskenteli 377, vanhuspalveluissa 567, sosiaali- ja vammaispalveluissa 199 ja hallinnossa 14.  Kruunupyyn henkilökunta sisältyy em. lukuihin.

 

Jussi Salminen
sosiaali- ja terveysjohtaja

 

Sivun alkuun