Du är här

Stadsorganisationen

Karleby stads kommunkoncernstruktur består av samkommuner, dottersamfund och -bolag,  intressesamfund, stiftelser och föreningar.

Karleby stads organisation består av koncernförvaltning och koncerntjänster, serviceområden och affärsverk.

Koncernförvaltningens och koncerntjänsters ansvarsområden är stadskansliet, ekonomi- och dataförvaltningstjänster, personaltjänster samt näringsliv och stadsutveckling.

Karleby stads serviceområden är stadsmiljö, bildningsväsendet samt regionräddningsverket och miljöhälsovården.

Staden äger ett självständigt affärsverk, Karleby Vatten.

Till stadskoncernen hör dessutom 38 dottersamfund, 17 intressesamfund och 7 samkommuner.


Upp