Olet tässä

Tarkastustoiminta

Ulkoinen tarkastus sekä toiminnan ja talouden tavoitteiden toteutumisen arviointi ovat toimivasta johdosta riippumatonta toimintaa. Toiminnan ja talouden tavoitteiden arvioinnista sekä ulkoisen tarkastuksen järjestämisestä vastaa tarkastuslautakunta ja ulkoisesta tarkastuksesta JHT-tilintarkastaja

Tarkastuslautakunta
Tarkastuslautakunnan tehtävistä säännellään kuntalain 121 §:ssä sekä kaupungin hallintosäännössä.Kaupunginvaltuuston alaisen tarkastuslautakunnan tehtävänä on valmistella valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asia. Tarkastuslautakunnan on arvioitava, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestettu tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Tarkastuslautakunnan on kuntalain 84 §:n mukaisesti valvottava sidonnaisuusilmoitusten ilmoitus-velvollisuuden noudattamista ja saatettava sidonnaisuus-ilmoitukset vuosittain valtuustolle tiedoksi.

Hallintosäännön 10 §:n mukaisesti on jokaisella valtuustokauden alussa perustetulla valtuustoryhmällä jäsen tarkastus-lautakunnassa. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan on oltava valtuutettuja.

Sisäinen tarkastus
Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa. Sisäinen tarkastus arvioi sisäisen valvontajärjestelmän ja riskienhallinnan tarkoituksenmukaisuutta ja tuloksellisuutta. Se tarjoaa objek-tiivisen, riippumattoman ja järjestelmällisen lähestymistavan organisaation valvonta-, johtamis- ja hallintoprosessien tuloksellisuuden arviointiin.

Sisäinen tarkastus avustaa tarkastuslautakuntaa sen tehtävä-alueelle kuuluvissa työtehtävissä. Tarkastuslautakuntaa ja resurssien puitteissa myös ulkoista tarkastusta avustavassa sisäisen tarkastuksen yksikössä työskentelee viranhaltijana kaupungin sisäinen tarkastaja.

Sivun alkuun

Päivitetty 18.6.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta