Olet tässä

Lautakunnat ja johtokunnat

Lautakunnat

Kaupunginvaltuusto valitsee toimintakautensa ensimmäisessä kokouksessa jäsenet ja varajäsenet lautakuntiin neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Lautakunnat kokoontuvat itse päättäminään aikoina, käytännössä noin kerran kuukaudessa. Kokoukset ovat suljettuja. Kaupunginhallitus on nimennyt edustajansa kuhunkin lautakuntaan. Lisäksi kaupunginjohtajalla on oikeus osallistua kokouksiin.

Johtokunnat

Johtokunnat ovat luottamushenkilöelimiä, jotka on asetettu liikelaitoksen tai muun laitoksen rajatun tehtävän hoitamista varten.

Neuvottelukunnat ja neuvostot

Neuvottelukunnat ja neuvostot ovat kaupunginhallituksen asettamia luottamushenkilöelimiä, jotka kokoontuvat tarvittaessa.

Toimikunnat

Toimikunta on useamman luottamushenkilön muodostama elin, jonka kaupunginhallitus asettaa tilapäisten tai pysyväisluonteisten tehtävien suorittamista varten enintään kaupunginhallituksen toimikaudeksi.

Toimikunnista, neuvostoista ja neuvottelukunnista päätetään yleensä erikseen uuden valtuustokauden alussa.

Sivun alkuun

Päivitetty 16.6.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta