Du är här

Byggnads- och miljönämnden

I verksamhetsområdet för Karleby stads byggnads- och miljönämnd ingår byggnadstillsyn och miljötjänster. Nämndens allmänna uppgift är att säkerställa stadsinvånarna en hälsosam, trygg och trivsam byggd miljö, en mångformig naturmiljö samt att främja en ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbar utveckling.

MedlemSuppleant 
Hans Snellman, SFP, ordf   Helén Karrola
Vesa Pohjola, VF, viceorfSeppo Tastula
Anne Hietaharju, CHarri Jylhä
Riikka Peltola, CRaili Kultala
Raimo Hiltunen, CJani Hohenthal
Heikki Paldanius, SDPTenho Lindström
Tiina Autio, SDPEija Termonen
Eero Klemola, SamlEmma Lokasaari 
Tuomas Luoma-aho, KDHeimo Fiskaali
Tarja Palosaari, SannfIrma Kemppainen


Stadsstyrelsens representant: Janne Jukkola, Saml.

Upp

Uppdaterad 7.1.2020 | Skicka respons | Skriv ut