Olet tässä

Monikulttuurisuusneuvosto

Monikulttuurisuusneuvoston toiminnan käynnistäminen perustuu kaupunginhallituksen päätökseen 21.12.2015.

Monikulttuurisuusneuvoston tehtävänä on edistää etnisten ryhmien kotoutumista Kokkolaan. Neuvosto seuraa kulttuurien moninaisuuteen ja kaupungissa asuvien ryhmien etnisiin suhteisiin liittyviä kysymyksiä, edistää hyviä etnisiä suhteita ja tekee edellä mainittuihin aiheisiin liittyviä ehdotuksia ja aloitteita sekä antaa lausuntoja.

Monikulttuurisuusneuvoston työn tavoitteena on parantaa muista kulttuureista Kokkolaan saapuneiden asiakkaiden hyvinvointia edistämällä kulttuurien välistä yhteisymmärrystä, kannustamalla maahanmuuttajia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja tuomalla kaupungin hallinnossa esiin toimintatapoja ja keinoja, joilla parannetaan maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Monikulttuurisuusneuvosto koostuu maahanmuuttajajäsenistä, eri toimialojen viranhaltijoista sekä kaupunginhallituksen edustajasta. Neuvostoon valitaan jäsenet kaksivuotiskaudeksi kerrallaan.

Monikulttuurisuusneuvoston jäsenet 2020-2021

Jäsen
José Flores Vargas
Malloy Nyakwama
Marvin Mwangi
Nora Kodi
Morine Hawa Sesay
Mustafa Al-Juburi
Layla Adeli
Serah Mukami
Jussi Järvenpää
Suvi Alamaa
Sampo Purontaus
Pirkko Kivistö


Kaupunginhallituksen edustaja on Pirkko Häli ja varajäsen Tiina Isotalus.

Neuvosto voi halutessaan tehdä yhteistyötä myös kaupungin ulkopuolisten, monikulttuurisuustyöhön liittyvien organisaatioiden ja henkilöiden kanssa.

Neuvosto laatii toiminnastaan vuosittaisen raportin kaupunginhallitukselle, jossa neuvosto esittelee edellisen vuoden toimintaansa ja sen tuloksia.

Sivun alkuun

Päivitetty 10.3.2020 | Lähetä palautetta | Tulosta