Olet tässä

Monikulttuurisuusneuvosto

Monikulttuurisuusneuvoston toiminnan käynnistäminen perustuu kaupunginhallituksen päätökseen 21.12.2015.

Monikulttuurisuusneuvoston tehtävänä on edistää etnisten ryhmien kotoutumista Kokkolaan. Neuvosto seuraa kulttuurien moninaisuuteen ja kaupungissa asuvien ryhmien etnisiin suhteisiin liittyviä kysymyksiä, edistää hyviä etnisiä suhteita ja tekee edellä mainittuihin aiheisiin liittyviä ehdotuksia ja aloitteita sekä antaa lausuntoja.

Monikulttuurisuusneuvoston työn tavoitteena on parantaa muista kulttuureista Kokkolaan saapuneiden asiakkaiden hyvinvointia edistämällä kulttuurien välistä yhteisymmärrystä, kannustamalla maahanmuuttajia yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen ja tuomalla kaupungin hallinnossa esiin toimintatapoja ja keinoja, joilla parannetaan maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan.

Monikulttuurisuusneuvosto koostuu maahanmuuttajajäsenistä, eri toimialojen viranhaltijoista sekä kaupunginhallituksen edustajasta. Neuvostoon valitaan jäsenet kaksivuotiskaudeksi kerrallaan.

Monikulttuurisuusneuvoston jäsenet 2018-2019

Jäsen
José Flores Vargas
Abner Okello
Kishwar Shakeel
Nora Kodi
Atena Naz Gholami
Saw Hsar Bwea Say
Serah Mukami
Katja Huuhka 
Jussi Järvenpää
Suvi Alamaa
Sampo Purontaus
Pirkko Kivistö


Kaupunginhallituksen edustaja on Faisa Eggen ja varajäsen Tiina Isotalus.

Neuvosto voi halutessaan tehdä yhteistyötä myös kaupungin ulkopuolisten, monikulttuurisuustyöhön liittyvien organisaatioiden ja henkilöiden kanssa.

Neuvosto laatii toiminnastaan vuosittaisen raportin kaupunginhallitukselle, jossa neuvosto esittelee edellisen vuoden toimintaansa ja sen tuloksia.

Sivun alkuun

Päivitetty 16.5.2018 | Lähetä palautetta | Tulosta