Du är här

Delegationer och råd

Delegationer och råd är förtroendemannaorgan som tillsätts av stadsstyrelsen. Sammanträden ordnas vid behov.

Beslut om råd och delegationer fattas i allmänhet skilt i början av en ny fullmäktigeperiod.

Upp

Uppdaterad 1.6.2017 | Skicka respons | Skriv ut