Du är här

Nämnder och direktioner

Nämnder

Vid mandatperiodens första sammanträde väljer stadsfullmäktige nämndernas medlemmar och ersättare för fyra år.

Nämnderna sammanträder vid tidpunkter som de själva slår fast, i praktiken ca en gång per månad. Sammanträdena är slutna. Stadsstyrelsen har utsett sin representant till varje nämnd. Dessutom har stadsdirektören rätt att delta i sammanträdena.

Direktioner

Direktionerna är organ som består av förtroendevalda. En direktion tillsätts för att sköta ett affärsverk eller annan avgränsad uppgift.

Delegationer och råd

Delegationer och råd är förtroendemannaorgan som tillsätts av stadsstyrelsen. Sammanträden ordnas vid behov.

Kommittéer

En kommitté är ett organ som består av flera förtroendevalda och som tillsätts av stadsstyrelsen för att sköta tillfälliga eller permanenta uppgifter. En kommitté sitter högst lika länge som stadsstyrelsens mandatperiod varar.

Beslut om kommittéer, råd och delegationer fattas i allmänhet skilt i början av en ny fullmäktigeperiod.

Upp