Du är här

Kommittéer

En kommitté är ett organ som består av flera förtroendevalda och som tillsätts av stadsstyrelsen för att sköta tillfälliga eller permanenta uppgifter. En kommitté sitter högst lika länge som stadsstyrelsens mandatperiod varar. 

Beslut om kommittéer fattas i allmänhet skilt i början av en ny fullmäktigeperiod.

Upp

Uppdaterad 1.6.2017 | Skicka respons | Skriv ut