Du är här

Förvaltningsklagan

Förvaltningsklagan är inte ett ordinärt rättsmedel, dvs. ett sätt att söka ändring på. Genom förvaltningsklagan kan en part, som anser att ett förfarande eller verksamhet är lagstridigt, felaktigt eller inkorrekt, göra ett klagomål till en högre eller övervakande myndighet. Klagomålet kan gälla kvaliteten av service eller riktas mot administrativa beslut. Det kan exempelvis gälla uteblivna åtgärder, misskött verksamhet eller försummade uppgifter.

Vem som helst kan göra ett klagomål. Det kan formuleras fritt eller på en blankett som finns att få på länsstyrelsen. Klagomålet behandlas hos länsstyrelsen på den avdelning till vars verksamhetsområde ärendet hör. Beslut i klagomålsärende är avgiftsfritt.

Upp

Uppdaterad 27.8.2015 | Skicka respons | Skriv ut