Du är här

Att sökä ändring i fullmäktiges beslut

Beslut som fattats av kommunfullmäktige ska i regel överklagas genom kommunalbesvär som adresseras förvaltningsdomstolen. Om speciallagstiftningen innehåller några andra bestämmelser om överklagande, ska dessa tillämpas.

Upp

Uppdaterad 27.8.2015 | Skicka respons | Skriv ut