Du är här

Feedback

Ge feedback på stadens verksamhet eller t.ex. på service du erhållit. Meddela din e-mail adress, ifall du vill ha ett svar på feedbacken.

Med denna feedbackblankett kan du även ge staden ditt sparförslag. Välj då Förvaltning och ekonomi  (Hallinto ja talous) och under raden Jag vill skicka klicka för Sparförslag. Fyll i de övriga fälten enligt anvisningarna.

Fråga
Åtgärdsförslag
Tack
Klander
Annan kommentar
Sparförslag
Fyll i dina kontaktuppgifter om du vill få ett svar på din respons.

Du får feedback också till din e-postadress.Ange nummer fem som ett tal. (Obligatoriskt fält)