Du är här

Val och röstning

Riksdagsvalet

Riksdagsvalet förrättades den 14.4.2019. Riksdagsvalet förrättas nästa gång 2023.

Val till Europaparlamentet

Val till Europaparlamentet förrättades i Finland den 26 maj 2019. Europaparlamentsval förrättas nästa gång 2024.

Kommunalval

Kommunalval förrättas den tredje söndagen i april vart fjärde år. Om den tredje söndagen i april är påskdagen, är valdagen söndagen före påskdagen. Nästa kommunalval ska förrättas i april 2021.

Presidentval

Republikens president utses genom direkt val för en ämbetsperiod av sex år. En och samma person kan väljas till president för högst två ämbetsperioder i följd. Presidenten utses genom direkt folkval, som vid behov utförs genom två valomgångar. Valet förrättas den fjärde söndagen i januari vart sjätte år. Presidentval förrättas nästa gång 2024.

Upp

Uppdaterad 5.11.2019 | Skicka respons | Skriv ut