Du är här

Föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistorna finns framlagda till påseende fredagen före sammanträdet på stadens webbplats under rubriken Föredragningslistor och protokoll. Stadsfullmäktiges föredragningslista finns dessutom framlagt i stadsbiblioteket och i stadshusets kundtjänst.

Stadsstyrelsens protokoll publiceras några dagar efter sammanträdet på stadens webbplats under Föredragningslistor och protokoll. Protokollet justeras i allmänhet vid följande sammanträde och hålls efter justeringen framlagt i stadskansliet och på stadens webbplats.

Stadsfullmäktiges protokoll finns framlagt efter justeringen på torsdag efter sammanträdet på stadshusets Registratur samt på stadens webbplats.

Om du vill se föredragningslistor och protokoll som är äldre än ett år, kontakta Karleby stads registratorskontor. 

Upp

Uppdaterad 9.12.2019 | Skicka respons | Skriv ut