Du är här

Föredragningslistor och protokoll

Föredragningslistorna finns framlagda till påseende fredagen före sammanträdet på stadens webbplats under rubriken Föredragningslistor och protokoll. Stadsfullmäktiges föredragningslista finns dessutom framlagt i stadsbiblioteket och i stadshusets info.

Stadsstyrelsens protokoll publiceras några dagar efter sammanträdet på stadens webbplats under Föredragningslistor och protokoll. Protokollet justeras i allmänhet vid följande sammanträde och hålls efter justeringen framlagt i stadskansliet och på stadens webbplats.

Stadsfullmäktiges protokoll finns framlagt efter justeringen på torsdag efter sammanträdet i stadskansliet samt på stadens webbplats.

Om du vill se föredragningslistor och protokoll som är äldre än ett år, kontakta Karleby stads registratorskontor. 

Upp

Uppdaterad 10.9.2019 | Skicka respons | Skriv ut