Olet tässä

Avustukset

Kaupunki tukee avustustoiminnallaan paikallista kansalaistoimintaa, järjestöjä ja kuntalaisten osallisuustoimintaa vuosittain käytössä olevan määrärahan puitteissa.

Kaupungin varoista voidaan myöntää harkinnanvaraisia avustuksia yhdistysten ja yhteisöjen järjestämiin tapahtumiin ja hankkeisiin.

Kaupunginhallitus myöntää avustuksia yleishyödyllisille yhteisöille, kuten kyläyhdistyksille ja muille yhteisöille, joiden toiminnan luonne ei kuulu sivistyslautakunnan toimialaan. Samaan tarkoitukseen voi Kokkolan kaupungilta saada avustusta tai tukea vain kaupunginhallitukselta tai yhdeltä lautakunnalta.

Avustusanomusten jättöaika on maaliskuun loppuun mennessä. Avustusten hakuajasta tiedotetaan kaupungin virallisissa ilmoituslehdissä sekä kaupungin internetsivuilla.

Avustushakemus löytyy lomakepankista.

Sivun alkuun

Päivitetty 14.2.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta