Du är här

Tjänsteinnehavarbeslut

Beslut som fattas av stadens tjänsteinnehavare och i vilka ändring kan sökas med stöd av kommunallagen publiceras på webben. Tjänsteinnehavarna beslutar om frågor som hör till det egna verksamhetsområdet.

I besluten kan ingå bilagor som inte publiceras på webben. Bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter eller uppgifter som vid publicering kan äventyra någons integritetsskydd eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter publiceras inte på webben.

Upp

Uppdaterad 27.3.2018 | Skicka respons | Skriv ut