Olet tässä

Pienhankinnat

Pienhankinnoissa on kysymys hankintalain kansallisen kynnysarvon alittavista kilpailutuksista tai suorahankinnoista. Tavara- ja palveluhankinnoissa kansallinen kynnysarvo on
60 000 euroa (ilman alvia) ja urakoissa 150 000 euroa (ilman alvia).

Pienhankintoihin ei sovelleta hankintalakia. Sen sijaan niihin sovelletaan Kokkolan kaupungin hankintaohjetta ja lähtökohta on kilpailuttaminen. Erityisin perustein myös suorahankinta voi tulla kyseeseen.

Kaikki kaupunkikonsernin pienhankinnat tehdään ja kilpailutetaan tammikuussa 2015 käyttöönotetun, selainpohjaisen pienhankintajärjestelmän kautta. Käynnissä olevista tarjouskilpailuista ilmoitetaan järjestelmän kautta. Tarjoajat pystyvät jättämään tarjouksensa sähköisesti.

Palvelu on avoin ja maksuton kaikille yrityksille. Tarjousten teko vaatii ainoastaan rekisteröitymisen järjestelmään. Mikäli yritys on jo rekisteröitynyt aiemmin Tarjouspalvelu.fi -palveluun, pienhankintajärjestelmään pääsee samoilla tunnuksilla.

Sivun alkuun

Päivitetty 17.3.2017 | Lähetä palautetta | Tulosta