Du är här

Offentliga upphandlingar

Karleby stad genomför separata upphandlingar, stadens gemensamma upphandlingar samt regionala gemensamma upphandlingar. Beställningarna handlas i huvudsak decentraliserat av stadskoncernens olika enheter. Vissa upphandlingstjänster produceras centraliserat av stadskansliet.

Tjänsteinnehavare och organ beslutar från fall till fall om separata upphandlingar utgående från beviljade anslag och om stadens gemensamma upphandlingar.

Som upphandlingstjänster produceras även olika former av utbildning och anvisningar för stadens personal. Upphandlingsverksamhetens effektivitet och kvalitet utvecklas både på stadsnivå och regionalt.

Upp

Uppdaterad 12.5.2020 | Skicka respons | Skriv ut