Du är här

Små upphandlingar

Med små upphandlingar avses konkurrensutsättning eller direktupphandling som underskrider det nationella tröskelvärdet i upphandlingslagen. Vid upphandling av varor och service är det nationella tröskelvärdet 60 000 euro (utan moms) och i entreprenader 150 000 euro (utan moms).

Upphandlingslagen tillämpas inte på små upphandlingar. Däremot tillämpas Karleby stads upphandlingsanvisningar och utgångspunkten är konkurrensutsättning. På särskilda grunder kan också direktupphandling komma på fråga.

Staden använder det webbaserade systemet, portalen Cloudia för små upphandlingar. Pågående anbudsförfaranden meddelas genom systemet. Anbudsgivarna kan lämna in sina anbud elektroniskt.

Servicen är öppen och avgiftsfri för alla företag. Inlämnandet av anbud förutsätter endast att företaget registrerar sig i systemet. Ifall företaget har registrerat sig tidigare på servicen Tarjouspalvelu.fi, kan man logga in i systemet för små upphandlingar med samma koder.

Upp

Uppdaterad 13.7.2020 | Skicka respons | Skriv ut