Du är här

Ekonomi och beskattning

I ekonomidelen finns samlade uppgifter om Karleby stads ekonomi. Här finns information om bl.a. budgeten och bokslutet för föregående år.

Karleby stads FO-nummer är 0179377-8.

Upp